Dik Temel Abece’ye dünük çizgi çalışmaları için “Dik Temel Abece – Yazı Atölyesi” kitabımızı kullanmaya başladık.

 

  • İyi bir hazırlık çalışması; çocuklarımızın zorlanmadan, zevkle, doğru ve güzel yazma becerisi kazanmasını sağlayacaktır.
  • Çizgi alıştırmaları, Türkçede bulunan harflerin temel karakterleri ile şekil, büyüklük-küçüklük farklarını kavratmayı amaçlamaktadır. Dik ve eğik çizgilerin yukarıdan aşağıya, yatay çizgilerin soldan sağa, yuvarlak çizgilerin soldan sağa çizilmesine dikkat edilmelidir. Çizgi alıştırmaları, öğrencilerin kalemi ve kâğıdı gerektiği gibi kullanma becerisi kazanmaları yolunda önemli bir adımdır.
  • Harflerin veriliş sırasında onları oluşturan çizgilerin dik, yatay, eğik vb. olması dikkate alınmıştır. Harf yazma çalışmasından önce bu harfleri oluşturan çizgilerle ilgili çalışma ve etkinliklere yer verilmiştir.
  • Harf yazma çalışmalarının amacı, çocuklarımız ilkokula başladığında onların harfleri zorlanmadan yazmalarını, bir satıra sığdırmalarını, harfler ve kelimeler arasında belirli aralıklar bırakma gibi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamaktır.